ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СУМБУД»

Проект виконання робіт (ПВР)

Проект виконання робіт (ПВР) розробляється на підставі проекту та передбачає заходи із забезпечення якісного, безпечного і своєчасного виконання робіт. Визначає та деталізує технологію, організацію та умови виконання будівельних робіт. При розробленні ПВР до уваги беруться характеристики матеріалів і конструкцій, задіяних будівельних машин, обладнання, технічних засобів, а також умови виконання робіт.

Технологічна карта – складовий елемент проекту виконання робіт, що містить комплекс заходів щодо організації праці з максимальним використанням засобів механізації і автоматизації виробничих процесів будівельно-монтажних робіт, застосуванням механізованого і ручного інструменту, прогресивного оснащення і пристосувань.

Виконання будівельно-монтажних робіт без ПВР забороняється відповідно до п. 4.2 ДБН А.3.22-2009 “Охорона праці і промислова безпека у будівництві”.